11. 08. 2020
Vyhledávání

Vyhledat text

Školní vzdělávací program

logo školy

Motto:
Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové podmínky,
v nichž se dítě naučí něco samo.

ŠVP byl zpracován podle zásad úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, platného od 1. 9. 2017, která byla provedena na základě ustanovení zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb., kterými se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ŠVP vychází z analýzy činnosti MŠ z předchozího období a z posouzení dosavadní práce a porovnání s požadavky RVP PV.

Školní vzdělávací program je zpracován týmem pedagogických pracovnic na základě evaluačních činností na dobu pěti let. Po předchozích důsledných analýzách a jednotlivých vyhodnoceních dospěl tým pedagogů k tomu, že ŠVP školy bude zaktualizováno a doplněno dle zásad úpravy RVP PV, platného od 1. 9. 2017 a nadále pracovat v jeho duchu.

ŠVP představuje komplexní projekt práce mateřské školy a je rozpracován do několika tematických bloků, které vychází z praktických životních problémů a situací a jsou zaměřeny k určitým činnostem.

Projednán pedagogickou radou dne: 28. 8. 2017
Účinnost od 1. 9. 2017


1. Identifikační údaje školy

Název školy: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace

Adresa školy: Hřbitovní 10, Jablonec n/N  46601
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 72550376
Ředitelka právního subjektu: Hana Hušková

Zřizovatel:
Statutární město Jablonec n/N,
Mírové náměstí 19
mujablonec@mestojablonec.cz
Telefon: 483 320 873
E-mail: hrbitovni@materska-skola.com
Webové stránky: www.materska-skola.com/hrbitovni

2. Obecná charakteristika školy

Kapacita školy: 100 dětí
Počet tříd: 4
Počet dětí ve třídě: 25
Pedagogických pracovníků: 7
Typ tříd: heterogenní (smíšené)
Názvy tříd: Borůvky, Jahůdky, Jeřabinky, Švestičky
Typ školy: s celodenní péčí
Provozní personál: 5
Provozní doba: pondělí - pátek 6.30 - 16.30 hodin
Umístění: na kraji sídliště, mimo provoz, poblíž lesa,
velká zahrada
Dostupnost autobusem: linky č. 112, 104, 114, 106, 116

Mateřská škola byla postavena v roce 1979. V roce 2010 proběhla první část rekonstrukce budovy, a to vnitřních interiérů, školní kuchyně a přístupových prostor okolo budovy. V roce 2017 byla provedena druhá část rekonstrukce - zateplení budovy (střecha, obvodové zdivo) a výměna oken.

Školu tvoří dva pavilony, které stojí uprostřed velké zahrady. Zadní zahrada je rozlehlá, částečně zastíněná v obvodu břízami a javory, ve středu osázena středně vysokou zelení. Na této ploše je rozmístěna zahradní architektura pro děti, 5 velkých pískovišť, asfaltové cesty pro kola a dětská auta. Toto vybavení poskytuje dostatek možností pro volné hry, pohybové a sportovní činnosti dětí.
Z této plochy je možno vstoupit přes terasy do tříd v přízemí mateřské školy.

Budova má dva dvoupodlažní pavilony. V každém podlaží je jedna třída s mnoha oddělenými prostory, které umožňují vytvořit centra pro jednotlivé činnosti a poskytují dostatek soukromí pro dětskou hru. Všechny prostory se vzájemně prostupují. Ve smíšených třídách je maximálně 24 dětí, což přináší mnoho možností k učení, vzájemné pomoci, spolupráci a komunikaci. Pomáhá to i k lepší adaptaci nových dětí do školy.

Mateřská škola má vlastní, nově zmodernizovanou kuchyň. Veškeré vybavení je v nerezovém provedení. K dispozici jsou nové moderní přístroje. Každá třída má své přípravny a také i jídelny. Škola má též vlastní prádelnu i keramickou dílnu.

K odpočinku děti využívají 2 ložnice, které jsou určeny pro mladší děti, starší děti odpočívají na matracích a mají zájmové činnosti.

2. Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky
V současné době je mateřská škola po rekonstrukci vnitřních interiérů.

Zahrada je rozlehlá, částečně zastíněná v obvodu břízami a javory, ve středu osázena středně vysokou zelení. Na této ploše je rozmístěna zahradní architektura pro děti, 3 velká pískoviště, asfaltové cesty pro kola a dětská auta. Toto vybavení poskytuje dostatek možností pro volné hry, pohybové a sportovní činnosti dětí.

Budova má dva dvoupodlažní pavilony. V každém podlaží je jedna třída s mnoha oddělenými prostory, které umožňují vytvořit centra pro jednotlivé činnosti a poskytují dostatek soukromí pro dětskou hru. Všechny prostory se vzájemně prostupují. Prostory a uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí, umožňují dostatek pohybových činností. Veškeré vybavení odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadné a bezpečné, je přizpůsobeno věkové skladbě dětí v jednotlivých třídách.

Materiálně technické zázemí tříd je vybaveno novým a funkčním nábytkem. Každá třída má vlastní PC připojený na internet, který umožňuje veškerou dostupnost k informacím využívaných k efektivní výuce.

Třídy jsou vybaveny mnoha hračkami, pomůckami, náčiním, tělocvičným nářadím a materiály, jež odpovídají počtu a věku dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Vše je uzpůsobeno pro jejich volný přístup a průběžně doplňováno.Pro používání hraček a pomůcek jsou stanoveny pravidla. Prostředí školy a tříd je vkusně upraveno a vyzdobeno.

Životospráva
Škola má vlastní, nově zmodernizovanou kuchyň. Veškeré vybavení je v nerezovém provedení. K dispozici jsou nové moderní přístroje. Každá třída má své přípravny a také i jídelny.
Vedeme děti k tomu, aby stolovaly samostatně, kulturně, čistě, v klidu a pohodě.
Děti se při svačinách učí samostatnosti (nalévají si tekutiny, přináší i odnáší nádobí,…). Svačiny jsou průběžné, a to od 8,00 hodin až do 9,00 hodin. U oběda mají možnost samostatně si nalévat polévku a zvolit si velikost porce. Po celý den jsou k  dispozici nápoje, výběr ze třech druhů - samoobsluha.
Strava je zdravá, vyvážená a plnohodnotná s dostatkem ovoce a zeleniny.

Psychosociální podmínky

 • Neočekáváme od dětí, že umí životní dovednosti- učíme je tomu.
 • Zajišťujeme přiměřenost věku, srozumitelnost podle vývojového období jeho mozku. Nabízíme obsah, jenž podněcuje zájem dětí a splňuje následující kriteria:
 • je tvořivý a tak hodný zapamatování
 • je užitečný, je uchopen několika způsoby a je aplikovatelný a oživitelný
 • vytváří citové spojení mezi učitelem a dítětem nebo dítětem a obsahem, to zajišťuje přenesení do dlouhodobé paměti.
 • Nabídka možností je rozmanitá, přizpůsobená individualizaci každého dítěte.
 • Nezapomínáme na hravost, pamatujeme na tvořivost, užitečnost a vazbu na emoce.
 • Nabídnutý výběr by měl děti uvést do skutečného života a poskytnout jim ho prožít.
 • Odstraňujeme pravidelný časový rozvrh, zpomalujeme – plánujeme konkrétně. Zahrnujeme do plánu čas na použití poznatků dříve, než přejdeme k dalšímu období, zkoušíme to v praxi. Necháváme děti pracovat tak dlouho, jak chtějí, dovolíme jim zvolit si tu pravou chvíli pro tu kterou činnost.
 • Nedovolujeme dětem nedělat nic! Motivujte je.
 • Učíme děti využívat knih. Vytváříme prostředí vyhovující dítěti. Nepřipouštíme nepořádek a vyrušování, měníme často nástěnky a výstavky v souladu s tématem. Obohacujeme prostředí o skutečné věci a materiály ze života.
 • Míra pracovního zatížení dětí je mírou zatížení učitele. Při hodnocení používáme dvě základní zásady: hodnotíme to, co má hodnotu (ne to, co se snadno hodnotí), a ujišťujeme se, že produkt, který jsme si vybrali pro hodnocení, má pro děti stejnou hodnotu jako pro nás i sám o sobě.
 • Pomáháme dětem odhalovat zpětné vazby, které poskytuje svět a život, učíme je důvěře ve vlastní schopnosti a dovednosti, učíme je, aby byly schopné sami sobě poskytnout zpětnou vazbu. Začínáme s obsahy ze skutečného života a používáme zdroje a události ze života, příčiny a následky. Nepodceňujeme a nepřehlížíme sílu zpětné vazby od vrstevníků.

Celé znění ŠVP si můžete stáhnout: zde

 

Cestujeme – „Život indiánů“ Cestujeme – „Život indiánů“ Profese

Vytisknout úvodní stránka    


Zřizovatel: Statutární město Jablonec n.N. | © 2010, Mateřská škola Jablonec nad Nisou