Přejít na Mateřská škola Švédská  

Počet aktualit: 12 (z celkem 12 nalezených)

O naší školce

(11. 02. 2020)

Mateřská škola NA KOPEČKU

se nachází v klidné čtvrti Jabloneckých Pasek na okraji města Jablonec nad Nisou.

Název školy vymyslely děti.

Od 1.1.2012 vzniká Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace, odloučené pracoviště V. Nezvala 12, Jablonec nad Nisou.

Školní budova je vilového typu.  Každá třída je umístěna v jednom patře budovy a využívá dvě prostorné a barevně laděné místnosti určené pro hry vzdělávací činnosti dětí.

Ke třídám náleží kuchyňka na výdej jídla, umývárna,toalety.

V budově jsou tři třídy.

Mateřskou školu obklopuje rozlehlá zahrada se stromy, ve které jsou umístěny dřevěné dětské herní prvky , dvě pískoviště a rozlehlá louka. Členitý terén zahrady umožňuje dětem rozmanité pohybové aktivity po celý rok. Vycházky směřujeme do lesa v blízkosti školy, kde se děti pozorují a vnímají krásy přírody a okolí.

Dostupnost zajištěna:

MHD autobusy číslo 119, 104 - Jablonecké Paseky a vlakové spoje – Jablonecké Paseky

Provoz školy: od 6.30 hodin do 16.30 hodin.

 

Historie Jabloneckých Pasek

Základní kámen k sanatoriu položili k příležitosti návštěvy proslulého faráře a léčitele Sebastiána Kneippa, jehož léčebné metody v sanatoriu využívali. Od roku 1894 mohla obec Paseky používat název Bad Schlag, tedy Lázně Paseky. Lázeňské domy v 90. letech 19. století postavil Emilian Herbig.

Dne 12. dubna 1893 navštívil Paseky farář Sebastian Kneipp. Při příležitosti jeho návštěvy byl položen základní kámen k sanatoriu, kde bylo později využíváno jeho léčebných metod. Zakladatelem lázní, ale i řady dalších budov (např. bývalého Nádražního hotelu) byl Adolf Tischer. Dík jeho činům mohla obec od roku 1894 používat název Bad Schlag, tedy Lázně Paseky. V roce 1899 převzal vedení sanatoria Dr. Georg Glettler a o čtyři roky později zařízení odkoupil. Za jeho působení byl založen lázeňský park s promenádními cestami, v hlavní budově se nacházely restaurační místnosti, čtenářský a hudební pavilon a dokonce bazén s umělým vlnobitím! Později byly založeny i tenisové kurty. Okolo sanatoria vedla/de cesta na Kynast. Odtud byl tehdy nádherný rozhled po Jizerských horách. Toho využívali jak lázeňští hosté, tak turisté. Dr. Glettler proslavil Paseky široko daleko, vedl zařízení až do roku 1945. Zemřel 20. října 1958 v Drážďanech ve věku 90 let.

V současnosti se v budově bývalého sanatoria nachází domov seniorů, které chodíme potěšit zpíváním, úsměvěm a dárečky.

 

herna   herna   lehárna   děti

Roční plán akcí 2019/2020

(13. 09. 2019)

Září

Třídní schůzky
Dýňobraní  - Dům vína Srašidla a hororové bytosti
Podzimní bramboření – odpoledne s rodiči a dětmi
Detoa – Kapičky 

Říjen

Červený kříž
Pohádka v MŠ
Městská poicie – Méďa Panda, Fanda
PPP – Přednáška předškolní zralost Mgr. Mulačová
Dřevěné dýně  - OC Central na Halloween

Listopad

Vánoční tvoření – Muzeum
Interhaf
Eko program v MŠ – Ing. Lucie Vavrušková
Knihovna v Jablonci nad Nisou
Pohádka čertovská 

Prosinec

Pohádka v MŠ
Mikuláš a Andílek v MŚ
Zdobení vánočního stromu
Vánoční dílnička, vánoční nadílka v MŠ
Domov seniorů

Leden

TŘÍ KRÁLOVÉ PUTOVÁNÍ ve školce
Informační schůze pro rodiče předškoláků
Lyžařský kurz 

Únor 

Maškaráda
Pohádka 

Březen

Pohádka v Mš
Přednáška na téma  školní zralosti  v MŠ
Vítání jara
Velikonoční tvoření v Muzeu skla

Duben

Doktorů se nebojíme aneb první pomoc v mateřinkách
Velikonoční dílničky
Zdobení májky
Pohádka v MŠ
Velikonoční zpívání před radnicí 
Slavnosti Světla – odpoledne pro rodiče a děti
Den otevřených dveří v Mš
Knihovna

Květen

Eurocentrum – Kytička písniček
Eurocentrum – výstava
Výuka Plavání
Chráníme les

Červen

Svátek dětí
Výlety
Rozloučení se školáky

Ochrana osobních údajů - FORMUlÁŘE

(22. 03. 2019)

Ochrana osobních údajů - GDPR

(22. 10. 2018)

Formuláře pro subjekty osobních údajů a zákonné zástupce

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů 

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p. o. jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Název organizace

Mateřská škola Jablonec nad Nisou,
Švédská 14, příspěvková organizace

Sídlo organizace

Švédská 3494/14

72743778

Kontaktní telefon

48 3319993

Kontaktní e-mail

svedska@materska-skola.com

ID datové schránky

cthkr62

Web

www.materska-skola.com/svedska

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Titul

Judr.

Jméno

Stanislav

Příjmení

Cenek

Kontaktní telefon

+420 602 438 259

Kontaktní e-mail

stanislav.cenek@gmail.com

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

 • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,
 • monitorování souladu činností správce s GDPR,
 • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
 • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
 • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,
 • zpracování doporučení v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),
 • realizace školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,
 • poskytování metodické pomoci při realizaci inventury zpracování osobních údajů,
 • poskytování metodické pomoci při zpracování analýzy rizik,
 • poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,
 • poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.

  Názvosloví

  Principy zpracování osobních údajů

  Právní důvody zpracování osobních údajů

  Práva subjektu údajů

  Informační povinnost vůči subjektu údajů

Úplata za pobytné

(29. 12. 2017)
 • termíny vybírání za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání v hotovosti jsou rozepsané v časovém harmonogramu pro školní rok a vyvěšené v hale mateřské školy.
   
 • Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 je stanovena ve výši 500,- Kč/kalendářní měsíc
   
 • Způsob úhrady měsíčních plateb:
   
  • Bezhotovostně bankovním převodem formou inkasní platby.
  • Hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny (po předchozí domluvě)

Kalkulace stravného

(29. 12. 2017)

 

 

Celodenní stravné

Děti 3- 6 let

Děti 7 let

Ranní svačina

9,- Kč

10,- Kč

Oběd

22,-Kč

23,- Kč

Odpolední svačina

7,- Kč

7,- Kč

Celkem

38,- Kč

40,- Kč

 

 

Fotogalerie mateřské školy

(29. 01. 2012)

Organizační řád MŠ

(27. 01. 2011)

Provoz

 • provozní doba mateřské školy je od 6.30 hod. do 16.30 hod.
 • rodičům je umožněno přivádět svoje dítě do mateřské školy podle potřeb rodiny během dopoledních hodin, nejlépe však do 8.30 hod., a to po předběžné domluvě s učitelkou na třídě

Omlouvání dětí

 • nepřítomnost dítěte v mateřské škole omlouváme do 8.00 hod . v den nepřítomnosti
  (ústně nebo telefonicky)  
 • nepřítomnost delší než 14 dní - omlouvají rodiče písemně

Denní program

orientační režimové momenty dne:

časová dotace

činnosti

6.30 - 8.30 hod.

scházení dětí, hry ( tvořivé, konstruktivní, námětové..), didakticky zaměřené individuální hry a činnosti, výtvarné a pracovní činnosti

8.30 - 9.00 hod.

hygiena, svačina

9.00 - 9.30 hod.

řízené pohybové činnosti, komunitní, výukový kruh, společné i skupinové didakticky zaměřené činnosti

9.30 – 11.30 hod.

příprava na pohyb venku, hry (tvořivé  a sportovně pohybové) na zahradě, v přírodě, příprava na oběd

11.30 – 12.15 hod.

oběd

12.15 – 14.00 hod.

příprava na odpočinek, poslech čteného, vyprávěného textu, odpočinek, relaxační čas, zájmové činnosti

14.00 – 14.45 hod.

příprava na odpolední svačinu, odpolední svačina

14.45 - 16.30 hod.

hry, jazykové chvilky a individuální činnosti dětí, rozcházení dětí domů

 Organizace tříd

1. třída - Sluníčka

přízemí

Julie Čenovská
Luďka Hampacherová

2. třída - Hvězdičky

první patro

Jana Luštincová
Radka Fejglová

3. třída - Kapičky

druhé patro (podkroví)

Alena Landová

Platby

 • termíny vybírání stravného a pobytného jsou rozepsané v časovém harmonogramu pro školní rok 2017/2018
  (od 1.9.2017 připadají vždy na druhou středu v kalendářním měsíci)
 • výše pobytného pro školní rok 2017/2018 je 435,- Kč
 • platby přijímáme v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování v naší mateřské škole

Kontakt

(27. 01. 2011)

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

OLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ V. NEZVALA 12, JABLONEC NAD NISOU
Vítězslava Nezvala 12
466 02 Jablonec nad Nisou

Ředitelka mateřské školy:
Bc. Zuzana Lapáčková
tel.: 483 319 993
e-mail: 
svedska @ materska-skola.com

Vedoucí odloučeného pracoviště:
Jana Luštincová
tel.: 483 305 181
e-mail: 
nezvalova @ materska-skola.com

Pověřenec GDPR:

Judr. Stanislav Cenek
Kontaktní telefon    +420 602 438 259
Kontaktní e-mail     stanislav.cenek@gmail.com

 Kde nás najdete

mapa

Personál naší školy

(27. 01. 2011)

Ředitelka mateřské školy: Bc. Zuzana Lapáčková
Vedoucí odloučeného pracoviště (VOP): Jana Luštincová

Učitelky:

SLUNÍČKA - přízemí:    Julie Čenovská, Luďka Hampacherová
HVĚZDIČKY - 1.patro:   Jana Luštincová, Radka Fejglová
KAPIČKY - podkroví:    Alena Landová

Provozní zaměstnanci:

Školní jídelna:

Alena Čechová - vedoucí školní jídelny
Martina Hornová - kuchařka
Jitka Herknerová - pomocná kuchařka

Úklid:

Lenka Langová - školnice
Jitka Herknerová - úklid

Koncepce školy

(27. 01. 2011)

Filozofií naší mateřské školy je:

 • vychovávat ve spolupráci s rodiči zdravé, samostatné, sebevědomé, sebejisté a šťastné dítě, se zájmem o okolní svět, ochotné přijímat i dávat, s uměním spolupracovat, naslouchat druhým, komunikovat, tvořivě přemýšlet, učit se všemu novému, umět aktivně čelit problémům, které život přináší
 • být místem bezpečí a jistoty pro každé dítě

Naším hlavním cílem je:

 • celkově rozvíjet osobnost dítěte a obohacovat jeho poznání a prožívání o prvky environmentální výchovy
 • vytvářet u dětí elementární povědomí zdravého životního stylu tak, aby se staly pevnými základy v jeho dalším životním prohlubování a součástí jeho osobnosti
 • dávat dostatečný prostor pro nejpřirozenější aktivitu dítěte předškolního věku - hře

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které společně s dětmi prožíváme během celého dne v mateřské škole, přičemž skladba vzdělávací nabídky je ve vyváženém poměru spontánních a řízených aktivit s možností odpočinku podle vlastní potřeby dítěte.

Preferujeme tyto činnosti:

 • hru - hlavní a nejpřirozenější činnost předškolního dítěte, neboť vzniká z jeho vnitřní potřeby a významně působí na jeho život, jak v oblasti poznávací, tak v oblasti sociální a zároveň je jeho seberealizací, která mu poskytuje možnost svobodného sebeuplatnění, přináší mu radost, uspokojení, potěšení a ne- nahraditelný prožitek
 • prožitkové a situační činnost
 • experimentování
 • tvořivé činnosti
 • komunitní, výukový, diskusní kruh
 • skupinové a individuální činnosti
 • kooperativní činnosti


© 2017, Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, všechna práva vyhrazena. | Dnes je 24. 09. 2020,