Přejít na Mateřská škola Švédská  

Koncepce školy

Filozofií naší mateřské školy je:

 • vychovávat ve spolupráci s rodiči zdravé, samostatné, sebevědomé, sebejisté a šťastné dítě, se zájmem o okolní svět, ochotné přijímat i dávat, s uměním spolupracovat, naslouchat druhým, komunikovat, tvořivě přemýšlet, učit se všemu novému, umět aktivně čelit problémům, které život přináší
 • být místem bezpečí a jistoty pro každé dítě

Naším hlavním cílem je:

 • celkově rozvíjet osobnost dítěte a obohacovat jeho poznání a prožívání o prvky environmentální výchovy
 • vytvářet u dětí elementární povědomí zdravého životního stylu tak, aby se staly pevnými základy v jeho dalším životním prohlubování a součástí jeho osobnosti
 • dávat dostatečný prostor pro nejpřirozenější aktivitu dítěte předškolního věku - hře

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které společně s dětmi prožíváme během celého dne v mateřské škole, přičemž skladba vzdělávací nabídky je ve vyváženém poměru spontánních a řízených aktivit s možností odpočinku podle vlastní potřeby dítěte.

Preferujeme tyto činnosti:

 • hru - hlavní a nejpřirozenější činnost předškolního dítěte, neboť vzniká z jeho vnitřní potřeby a významně působí na jeho život, jak v oblasti poznávací, tak v oblasti sociální a zároveň je jeho seberealizací, která mu poskytuje možnost svobodného sebeuplatnění, přináší mu radost, uspokojení, potěšení a ne- nahraditelný prožitek
 • prožitkové a situační činnost
 • experimentování
 • tvořivé činnosti
 • komunitní, výukový, diskusní kruh
 • skupinové a individuální činnosti
 • kooperativní činnosti

Vytisknout úvodní stránka    


© 2017, Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, všechna práva vyhrazena. | Dnes je 30. 11. 2020,  | Prohlášení o přístupnosti