Představení školky

Vítáme Vás na stránkách
Mateřské školy

Pastelka

Motto:

"CESTA DO DUHOVÉHO SVĚTA..."

 

HISTORIE ŠKOLY

Mateřská škola Pastelka byla předána do užívání 6. ledna 1981. Byla postavena v akci Z stavebním dodavatelem n.p. Autobrzdy.Provozovatelem se stal tehdejší PZO Jablonex, později, v lednu 1993  byla škola předána městu, které se stalo jejím zřizovatelem.

SOUČASNOST

Škola se nachází blízko centra, je dostupná autobusovou , tramvajovou a vlakovou dopravou.  Budova je rozdělena  dvoupodlažními pavilony, které jsou označeny A, B a hospodářský  pavilon. V jednotlivých pavilonech jsou vždy dvě třídy. Každá je tvořena jídelnou, hernou a ložnicí. Ke třídám náleží šatna, umývárna, toalety, kuchyňka na výdej jídla a kabinet.Jednotlivé třídy jsou barevně laděné, rozlišené.Tři třídy jsou heterogenní a jedna třída homogenní. Do každé budovy je samostatný vchod.

Hospodářský pavilon je jednopodlažní a jsou v něm kanceláře ředitelky a vedoucí školní jídelny, sklady, prádelna a mandlovna, sociální zařízení a šatna pro provozní zaměstnance, kuchyň s vyhovujícím zázemím a místnost na sezónní hračky a keramickou pec. Kapacita školní jídelny je 136 strávníků. Vaří se pouze pro děti z MŠ a zaměstnance, kteří  pracují v mateřské škole.

Škola leží uprostřed sídliště v lokalitě Jablonec nad Nisou . Obklopuje ji rozlehlá zahrada, do které jsou vkusně umístěny herní prvky.Dominantou  je travnaté hřiště. Díky dostatku zahradního vybavení  je umožněno dětem trávit spokojeně a aktivně pobyt venku. Komunikace v areálu jsou účelově využívány i k rozvíjení dopravní výchovy.

Všechny zahradní  prostory však nejsou vhodné pro využívání dětmi jako herní plocha.

V září roku 2018 byla započata přestavba správcovského domu  na mateřskou školu s navýšením kapacity stávající MŠ Pastelka. Na projekt získal Jablonec dotaci z Evropské unie a státního rozpočtu v rámci výzvy IPRÚ ve výši 16, 7 mil. korun, přičemž celkové náklady  na projekt přesáhly 31 mil. korun. Kapacitně  stávající objekt nevyhovoval, byl tedy rozšířen o část pro hlavní prostor pro děti a schodiště s výtahem. Stavební úpravy zajistily kompletní přístupnost celého objektu pro osoby se sníženou schopností pohybu, vč výtahu pro pohyb mezi patry a sociálního zázemí, tak i parkovacího místa.

Součástí rekonstrukce byla také vodovodní přípojka, venkovní osvětlení, vedení plynu, opravy schodiště a opěrných zdí, odvodnění i oplocení.

Součástí projektu jsou také terénní a sadové úpravy celého areálu, obnovení některých herních prvků, výstavba  nových pískovišť . Stávající a zrekonstruovaný objekt jsou propojeny zastřešenou chodbou, která slouží jako krytá cesta pro převoz jídla z hlavního objektu.

2. září 2019 jsme zahájili v nové třídě pod názvem „Sovičky“ provoz. Je zde místo pro 24 dětí a 3 zaměstnance.

ZNAK MATEŘSKÉ ŠKOLY

logo MŠ

Ve znaku mateřské školy máme veselou pastelku akademického malíře Jaroslava Chadimy, která symbolizuje motto naší školy: „Cesta do duhového světa ...“ a pestrost programu.

testŠablony III OP VVV pro MŠ Pasířská a registračním číslem: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021200

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.


Zřizovatel: Statutární město Jablonec n.N. | © 2014-2020 Mateřská škola Pastelka, všechna práva vyhrazena. | Přístupnost stránek | Úvodní stránka