Představujeme se ...

MATEŘSKÁ ŠKOLA

P A S T E L K A

Motto: "CESTA DO DUHOVÉHO SVĚTA ..."

HISTORIE ŠKOLY

Mateřská škola byla předána do užívání 6. ledna 1981.
Byla postavena v akci Z.  Stavebním dodavatelem byl n. p. Autobrzdy. PZO Jablonex zajistil vybavení MŠ a stal se provozovatelem tehdejší podnikové MŠ.
V lednu 1993 byla mateřská škola předána městu a poté se stal zřizovatelem MěÚ v Jablonci nad Nisou, v pozdějším názvosloví Město Jablonec nad Nisou.

1. 1. 2003 všech 17 jabloneckých mateřských škol vstoupilo do společného právního subjektu s názvem:
Mateřská škola Jablonec nad Nisou 28. října 18, Jablonec nad Nisou.
Naše škola se stala odloučeným pracovištěm s adresou:
Mateřská škola, Nová Pasířská 10, 466 01 Jablonec nad Nisou.
Zřizovatelem zůstalo Město Jablonec nad Nisou.
Na podzim roku 2003 se sídlo ředitelství právního subjektu přestěhovalo do ulice Uhelná 5 v Jablonci nad Nisou.

1.ledna 2012 se školka stala samostatnou příspěvkovou organizací s názvem:
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace.

CHARAKTERISTIKA BUDOVY

Naše mateřská škola má dva pavilony, do kterých jsou umístěny čtyři třídy.
Oba pavilony propojují chodby s hospodářským pavilonem, kde se vaří, pere a jsou v něm sklady i kanceláře.
Do každé budovy je pro rodiče samostatný vchod.

TŘÍDY

Třídy s hernou, ložnicí, příslušenstvím a šatnami, byly postaveny účelově pro chod mateřské školy a poskytují dětem dostatek prostoru pro jejich vyžití.

V  mateřské škole je nyní umístěno 106 dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd věkově blízkých.
V pavilonu B bývají umístěny mladší děti od 3 do 5 let. V pavilonu A jsou starší děti od 4 do 6 až 7 let.
Provoz v MŠ je od 6,30 do 16,30 hodin.

ŠKOLNÍ ZAHRADA

Mateřskou školu obklopuje rozlehlá zahrada. Dominuje pěkné travnaté hřiště a další herní plochy jsou soustředěny okolo tří velkých pískovišť. Komunikace v areálu jsou účelově využívány i k rozvíjení dopravní výchovy.

ZNAK MATEŘSKÉ ŠKOLY

logo MŠ

Ve znaku mateřské školy máme veselou pastelku akademického malíře Jaroslava Chadimy, která symbolizuje motto naší školy: „Cesta do duhového světa ...“ a pestrost programu.
 
 

 


Zřizovatel: Statutární město Jablonec n.N. | © 2014 Mateřská škola Pastelka - Jablonec n.N., všechna práva vyhrazena. | Úvodní stránka