Počet aktualit: 8 (z celkem 8 nalezených)

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI STRÁNEK

1. Základní informace

Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle pravidel tvorby přístupného webu dle zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS (informační systémy veřejné správy) novelizovaných zákonem č. 81/2006 Sb.

2. Obsah webu

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat nastavením internetového prohlížeče. Chcete-li tedy velikost písma upravit, učiňte tak v nabídce Zobrazit → Velikost textu nebo použít klávesové zkratky Ctrl+ a Ctrl-. Text jde kopírovat a vkládat do jiných aplikací jako překladače apod.

Některé informace jsou v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX).
Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče.

Číst text nahlas umožňuje prohlížeč Edge, který je součástí každé instalace Windows 10, a to po stisku kláves Ctrl+Shift+U.Ochrana osobních údajů - GDPR

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mateřská škola Jablonec nad Nisou,
Nová Pasířská 10, příspěvková organizace, jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Název organizace

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace

Sídlo organizace

Nová Pasířská 3825/10, Jablonec nad Nisou

725 50 392

Kontaktní telefon

777 772 294

Kontaktní e-mail

pasirska@materska-skola.com

ID datové schránky

ah5ah6z

Web

www.materska-skola.com/pasirska

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO - Data Protection Officer).

Titul

JUDr.

Jméno

Stanislav

Příjmení

Cenek

Kontaktní telefon

+420 602438259

Kontaktní e-mail

stanislav.cenek@gmail.com

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

 • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,

 • monitorování souladu činností správce s GDPR,

 • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,

 • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,

 • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,

 • zpracování doporučení v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),

 • realizace školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,

 • poskytování metodické pomoci při realizaci inventury zpracování osobních údajů,

 • poskytování metodické pomoci při zpracování analýzy rizik,

 • poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,

 • poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.

Názvosloví

Principy zpracování osobních údajů

Právní důvody zpracování osobních údajů

Práva subjektu údajů

Informační povinnost vůči subjektu údajůZaměstnanci naší školky

  

Koťátka

Tereza Lipavská, Kristýna Kulková

Motýlci

Jitka Lepišová, Renata Kratochvílová

Myšáci

Ivana Novotná - ředitelka, Bc. Helena Jurašková

Vrabčáci

Jitka Nebesářová, Jitka Bičíková

Sovičky

Blanka Brdová,Lenka Hauerová

Ředitelka:

Ivana Novotná

Sekretářka: 

Hana Gärtnerová
 

Pedagogové:

Jitka Bičíková

Blanka Brdová

Barbora Medvědová, Bc.

Helena Jurašková Bc.

Jitka Lepišová

Tereza Lipavská

Renata Kratochvílová

Kristýna Kulková

Jitka Nebesářová
 

Údržba a úklid:

Irena Fučíková – školnice + úklid

Nikola Geislerová – školnice + úklid + pomoc. kuchařka

Dáša Hanzlíčková – úklid + prádlo

Jiří Třeska - údržbář
 

Kuchyň:

Hana Gärtnerová – vedoucí kuchyně

Hana Müllerová   – kuchařka

Lenka Svobodová – kuchařka

Nikola Geislerová – pomoc. kuchařkaFotogalerie - rajce.net


Organizace dne

06,30  -  08,15

 • Příchod dětí do mateřské školy
 • předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy
 • volné spontánní zájmové aktivity

08,15 - 08,45

 • Pohybové aktivity

08,45 - 09,15

 • osobní hygiena, dopolední svačina

09,15 - 09,45

 • Aktivity dětí  řízené pedagogickýmipracovníky zaměřené především na hry
  a vzdělávací činnost
 • individuální práce s dětmi

09,45 - 11,30

 • osobní hygiena
 • příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11,30 - 12,00

 • Osobní hygiena a oběd dětí, u starších dětí péče o zuby

12,15 - 14,00

 • Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí
 • individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
 • zájmové chvilky

14,00 - 14,30

 • odpolední svačina, osobní hygiena

14,30 - 16,30

 • Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry
 • zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí
 • v případě pěkného počasí pobyt na zahradě u mateřské školy

Kontakty

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace
Nová Pasířská 10
466 01 Jablonec nad Nisou

Při neoficiálním jednání lze uvádět:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
P A S T E L K A

Nová Pasířská 10
466 01  JABLONEC NAD NISOU


Ředitelka: Ivana Novotná

Vedoucí stravování: Hana Gärtnerová
Vedoucí kuchařka: Hana Müllerová
Školnice: Irena Fučíková

E-mail: pasirska @ materska-skola.com
Ředitelka: +420 777 772 294
Vedoucí stravování: +420 777 776 378
   
1. třída - Koťátka +420 777 776 392
2. třída - Motýlci +420 777 776 395
3. třída dole - Vrabčáci +420 777 776 389
3. třída nahoře - Myšáci +420 777 776 379

  Rodiče si mohou své děti omlouvat telefonicky do svých tříd, mohou posílat i SMS.
Režim zůstává zachován - omlouvání dětí do 8.15 hodin.

Kde nás najdete:


Zvětšit mapu

 


Koncepce mateřské školy

 Motto: "CESTA DO DUHOVÉHO SVĚTA..."

CÍL

Získání pozitivních sociálních zkušeností, optimistického postoje ke světu a vzdělávání, s přihlédnutím k tělesným a duševním předpokladům a potřebám dítěte předškolního věku. Škola preferuje milý a citlivý každodenní přístup, aby děti přicházely do MŠ rády, těšily se na své učitelky a kamarády, cítily se v ní dobře, bezpečně, a aby zde nalezly aktivity, které je uspokojují a rozvíjejí.
Při své práci umožňujeme rozvoj talentovaným dětem, ale snažíme se v rámci možností pomoci i dětem s individuálními problémy.

ZAMĚŘENÍ:

 

NA LIDOVÉ TRADICE

V průběhu roku se děti těší na mikulášskou a vánoční nadílku, na Tři krále, v době Masopustu si zařádí na maškarním bále, první jarní den házejí Morenu do Nisy, před Velikonocemi chodí do lesa za velikonočním zajícem, v dubnu pálí čarodějnice…..

lidové tradice ...

 

 

VYTVÁŘENÍ VZTAHU K PŘÍRODĚ

S přírodou se seznamují především na vycházkách a výletech, ale i zařazením do výchovně vzdělávacího programu v MŠ a účastí v ekologickém programu organizovaném Eurocentrem.

vztah k přírodě ...

 

 

VYTVÁŘENÍ VZTAHU K RODNÉMU MĚSTU A HISTORII

Děti poznávají své město i okolí, seznamují se s významnými budovami, jsou pro ně pořádány exkurze, při kterých mohou pozorovat činnostmi lidí a jejich povolání. Pomocí pověstí získávají poznatky o historii města, případně řemeslech, které byly pro náš kraj typické.

 vztah k rodině ...vztah k městu a historii ...

 

 

VYTVÁŘENÍ VZTAHU KE KULTUŘE, UMĚNÍ A TVOŘIVOSTI

Využíváme nabídek Městského divadla a Eurocentra, ale zveme některé loutkoherce také do mateřské školy, abychom vedli ke kultuře i mladší děti. Navštěvujeme výstavy a zapojujeme děti do výtvarných či jiných kulturních soutěží a vystoupení. Děti mohou aktivně tvořit nejen v rámci výchovně vzdělávací práce, ale i v keramickém kroužku.

VYTVÁŘENÍ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ, POSILOVÁNÍ SOUNÁLEŽITOSTI MEZI DĚTMI A RODIČI

V mateřské škole byl před lety založen „Spolek pro radost dětí“, díky kterému mohou rodiče lépe ovlivňovat chod školy a zároveň umožňuje organizaci mnohých společných akcí, či nadstandardních aktivit.

kulturní a společenské vztahy ...

ROZVÍJENÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT

Pro děti od 5 let pořádáme plavecký výcvik, na zahradě mají ideální podmínky pro fotbal, pro zájemce zajišťujeme výuku lyžování. Pořádáme výlety do okolí školy i města, baví nás turistika. Areál školy umožňuje dostatek pohybu všem dětem.

rozvoj sportovních aktivit ...rozvoj sportovních aktivit ...rozvoj sportovních aktivit ...

 

 

ROZVÍJENÍ POZNÁVACÍCH SCHOPNOSTÍ, MYŠLENÍ, FANTAZIE A VYJADŘOVÁNÍ DĚTÍ

Tyto aktivity vycházejí především z Rámcového vzdělávacího programu, připravují děti na školu i život.

ROZVÍJENÍ POZNÁVACÍCH SCHOPNOSTÍ, MYŠLENÍ, FANTAZIE A VYJADŘOVÁNÍ DĚTÍ


Představení školky

Vítáme Vás na stránkách
Mateřské školy

Pastelka

Motto:

"CESTA DO DUHOVÉHO SVĚTA..."

 

HISTORIE ŠKOLY

Mateřská škola Pastelka byla předána do užívání 6. ledna 1981. Byla postavena v akci Z stavebním dodavatelem n.p. Autobrzdy.Provozovatelem se stal tehdejší PZO Jablonex, později, v lednu 1993  byla škola předána městu, které se stalo jejím zřizovatelem.

SOUČASNOST

Škola se nachází blízko centra, je dostupná autobusovou , tramvajovou a vlakovou dopravou.  Budova je rozdělena  dvoupodlažními pavilony, které jsou označeny A, B a hospodářský  pavilon. V jednotlivých pavilonech jsou vždy dvě třídy. Každá je tvořena jídelnou, hernou a ložnicí. Ke třídám náleží šatna, umývárna, toalety, kuchyňka na výdej jídla a kabinet.Jednotlivé třídy jsou barevně laděné, rozlišené.Tři třídy jsou heterogenní a jedna třída homogenní. Do každé budovy je samostatný vchod.

Hospodářský pavilon je jednopodlažní a jsou v něm kanceláře ředitelky a vedoucí školní jídelny, sklady, prádelna a mandlovna, sociální zařízení a šatna pro provozní zaměstnance, kuchyň s vyhovujícím zázemím a místnost na sezónní hračky a keramickou pec. Kapacita školní jídelny je 136 strávníků. Vaří se pouze pro děti z MŠ a zaměstnance, kteří  pracují v mateřské škole.

Škola leží uprostřed sídliště v lokalitě Jablonec nad Nisou . Obklopuje ji rozlehlá zahrada, do které jsou vkusně umístěny herní prvky.Dominantou  je travnaté hřiště. Díky dostatku zahradního vybavení  je umožněno dětem trávit spokojeně a aktivně pobyt venku. Komunikace v areálu jsou účelově využívány i k rozvíjení dopravní výchovy.

Všechny zahradní  prostory však nejsou vhodné pro využívání dětmi jako herní plocha.

V září roku 2018 byla započata přestavba správcovského domu  na mateřskou školu s navýšením kapacity stávající MŠ Pastelka. Na projekt získal Jablonec dotaci z Evropské unie a státního rozpočtu v rámci výzvy IPRÚ ve výši 16, 7 mil. korun, přičemž celkové náklady  na projekt přesáhly 31 mil. korun. Kapacitně  stávající objekt nevyhovoval, byl tedy rozšířen o část pro hlavní prostor pro děti a schodiště s výtahem. Stavební úpravy zajistily kompletní přístupnost celého objektu pro osoby se sníženou schopností pohybu, vč výtahu pro pohyb mezi patry a sociálního zázemí, tak i parkovacího místa.

Součástí rekonstrukce byla také vodovodní přípojka, venkovní osvětlení, vedení plynu, opravy schodiště a opěrných zdí, odvodnění i oplocení.

Součástí projektu jsou také terénní a sadové úpravy celého areálu, obnovení některých herních prvků, výstavba  nových pískovišť . Stávající a zrekonstruovaný objekt jsou propojeny zastřešenou chodbou, která slouží jako krytá cesta pro převoz jídla z hlavního objektu.

2. září 2019 jsme zahájili v nové třídě pod názvem „Sovičky“ provoz. Je zde místo pro 24 dětí a 3 zaměstnance.

ZNAK MATEŘSKÉ ŠKOLY

logo MŠ

Ve znaku mateřské školy máme veselou pastelku akademického malíře Jaroslava Chadimy, která symbolizuje motto naší školy: „Cesta do duhového světa ...“ a pestrost programu.

Šablony III OP VVV pro MŠ Pasířská a registračním číslem: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021200

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.


Zřizovatel: Statutární město Jablonec n.N. | © 2014-2020 Mateřská škola Pastelka, všechna práva vyhrazena. | Přístupnost stránek | Úvodní stránka