Počet aktualit: 8 (z celkem 8 nalezených)

Vyřizování „ošetřovného“ OSVČ

Od dnešního dne, tj. 1.4.2020 byl spuštěn „inteligentní elektronický formulář“ pro vyřizování „ošetřovného“ OSVČ. Je zde popis potupu uplatnění „ošetřovného“ zároveň s proklikem na formulář https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vyrizovani-_osetrovneho_-osvc-se-mpo-snazi-maximalne-usnadnit-i-s-pomoci-inteligentniho-formulare--253780/.

Formulář výkazu je ke stažení zde ... (PDF)Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Konečně vyšla informace k tomu, jak má zaměstnanec uplatnit ošetřovné.

  1. Předá zaměstnavateli žádost o ošetřovné při péči o dítě,  v díle B. vyplní potřební údaje a v kolonce o výše uvedené dítě jsem osobně pečoval ve dnech, uvede  první den, od kdy začal pečovat.
  2. Ke konci měsíce musí vyplnit zaměstnanec „ výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovných zařízení“, zaměstnavatel k tomu doplní údaje na straně 2.

Tento formulář se musí vyplnit každý měsíc po dobu trvání péče o dítě.

Originál obou těchto formulářů musíte předat mzdové účetní, aby bylo možné zajistit vyplácení dávky OSSZ.

Oba formuláře pečlivě vyplňte, vzhledem k situaci nebudu nikoho nahánět, aby si doplnil potřebné údaje a předám sociálce. Ta nevyplatí, dokud nebude vše v pořádku.

Formulář výkazu je ke stažení zde ... (PDF)MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

MŠ UZAVŘENA

Rozhodnutí o uzavření MŠ ke stažení ...

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení
(školy) ke stažení ...Oznámení

V pondělí 16. 3. 2020 se budou vybírat doposud neuhrazené platby za pobytné a stravné v MŠ za měsíc březen 2020 v kanceláři vedoucí stravování v době od 8 - 14 hodin.

Ředitelka MŠ


Oznámení pro rodiče

Předplavecký výcvik a další ohlášené hromadné akce se do odvolání  RUŠÍ.

Ředitelka MŠ, Ivana Novotná

Přílohy v souvislosti s koronavirem a opatření:

Průvodní informaceZměna pověřence GDPR

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace, Nová Pasířská 3825/10, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 72550392, tímto jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení GDPR oznamuje, že pro uvedeného správce byl nově jmenován pověřencem pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení GDPR od 1.1.2019 tento pověřenec:

JUDr. Petr Jonáš, advokát se sídlem Bezová 1658/1, Praha 4, e-mail: dpo@vedomipravnici.cz, tel. 775 689 139.

Tento pověřenec nahrazuje pověřence
předcházejícího (jehož funkce zaniká ke dni 31.12.2018).Platba stravného a pobytného

Platbu stravného a pobytného  lze provézt příkazem k inkasu nebo hotově u vedoucí stravování každou 2 středu v měsíci od 6.30 - 15.00 hodin.


Zřizovatel: Statutární město Jablonec n.N. | © 2014 Mateřská škola Pastelka - Jablonec n.N., všechna práva vyhrazena. | Úvodní stránka