Počet aktualit: 8 (z celkem 8 nalezených)

 Seznam přijatých dětí je ke stažení zde ... (PDF)

Schůzka pro rodiče dětí přijatých se koná  dne  15. 6. 2021 od 15 hodin
v pavilonu B ve třídě „koťátek“. Prosím rodiče, aby přišli bez dětí.ZÁPIS do MŠ 2021/2022

viz číst více ...Příměstské tábory 2021

Vážení rodiče,
o hlavních prázdninách 2021 máte možnost přihlásit své dítě na příměstský tábor.
Výběr příměstských táborů a bližší informace k příspěvku města na příměstské tábory naleznete v příloze.

Příloha: Příměstské tábory 2021Formulář k prokázání prodělaného onemocnění COVID-19

Dítě, které prodělalo COVID-19 se testovat nebude za podmínek, že zákonný  zástupce předloží potvrzení od pediatra (viz. příloha), kde bude vyznačené datum, kdy byla pozitiva u dítěte zjištěna. Toto datum je rozhodné pro počítání 90denní doby, kdy nemusí být dítě testováno. Na jiné potvrzení (např. čestné prohlášení) nebude brán zřetel. Doporučujeme rodičům formulář předvyplnit a ošetřujícího lékaře požádat o jeho doplnění a potvrzení.

Formulář je ke stažení zde ...Plná moc k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou

Prosím nezapomeňte, že formulář musí být podepsán zmocnitelem i zmocněncem. Zmocnitelem může být i jen jeden rodič, a to za předpokladu, že rodiče nejsou rozvedeni. V takovém případě silně doporučuji aby se na osobě zmocněnce společně dohodli a plnou moc podepsali vedle zmocněnce oba.

Fornulář je ke stažení zde ... (PDF)Platba stravného a pobytného

Platbu stravného a pobytného  lze provézt příkazem k inkasu nebo hotově u vedoucí stravování každou 2 středu v měsíci od 6.30 - 15.00 hodin.


Zřizovatel: Statutární město Jablonec n.N. | © 2014-2020 Mateřská škola Pastelka, všechna práva vyhrazena. | Přístupnost stránek | Úvodní stránka