Počet aktualit: 5 (z celkem 5 nalezených)

Výběr hotovosti za měsíc září pro nově zapsané děti

Cena obědů na září 2021 + 550,-  úplata za vzdělávání

Celodenní stravování :  21 x 38,- = 798,- + 550,- = 1348,-

Polodenní stravování : 21 x 30,- = 630,- + 550,-  = 1180,-

Celodenní stravování 7 letí : 21 x 41,- = 861,-

Polodenní stravování 7 letí : 21 x 32,- = 672,-

Předškolní a odkladové děti neplatí úplatu za vzdělávání.

Výběr stravného a poplatku za vzdělávání pro nově nahlášené děti bude 8.9.2021 od 6.30 hod. – 15.00 hod.

Prosím o drobnější bankovky !!!!   DěkujiPlatba stravného a platba za vzdělávání pro školní rok 2021 /2022

Částka za stravné se vypočítává na daný měsíc  ( počet dnů x cena kategorie ).  Inkasovaná částka bude ponížená o případný přeplatek z předešlého měsíce. K částce za stravné se připočítává úplata za vzdělávání.Plná moc k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou

Prosím nezapomeňte, že formulář musí být podepsán zmocnitelem i zmocněncem. Zmocnitelem může být i jen jeden rodič, a to za předpokladu, že rodiče nejsou rozvedeni. V takovém případě silně doporučuji aby se na osobě zmocněnce společně dohodli a plnou moc podepsali vedle zmocněnce oba.

Fornulář je ke stažení zde ... (PDF)Platba stravného a pobytného

Platbu stravného a pobytného  lze provézt příkazem k inkasu nebo hotově u vedoucí stravování každou 2 středu v měsíci od 6.30 - 15.00 hodin.


Zřizovatel: Statutární město Jablonec n.N. | © 2014-2020 Mateřská škola Pastelka, všechna práva vyhrazena. | Přístupnost stránek | Úvodní stránka