Organizace dne

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  JABLONEC NAD NISOU, Nová Pasířská 10
příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA
P A S T E L K A
Nová Pasířská 10, 466 01 Jablonec nad Nisou

R E Ž I M   D N E

06,30  -  08,15

 • ranní hry, zájmové činnosti
 • individ. výchovná a vzdělávací práce
 • řízené výchovně-vzdělávací činnsoti,
 • cvičení.

V této době přivádějí rodiče děti do MŠ,
nejpozději však do 8,15 hodin, protože po této době se budova z bezpečnostních důvodů zavírá.
Výjimky po domluvě s učitelkou nebo vedoucí MŠ.

06,30 - 07,05

 • DĚTI SE V TÉTO DOBĚ SPOJUJÍ DO JEDNÉ ZE TŘÍD NA PAVILONU /v hale je vyznačeno do které/

08,40 - 09,30

 • ranní svačina
 • po ranní svačině:    výchovně vzdělávací program, individuální práce, řízené i volné hry a činnosti dětí, sportovní aktivity,
 • příprava na pobyt venku, pobyt venku,

09,30 - 11,15    příprava na pobyt venku, pobyt venku
11,35 - 12,05    oběd I. a II. třída
12,00 - 12,30    oběd ostatní třídy

Po obědě

 • polední odpočinek /dle individ. potřeb/ nebo klidnější činnosti a hry.                                          
 • Další možnosti využití této doby: jazykové kurzy, individ. práce s dětmi, kroužky.

14,00 - 14,30

 • po odpočinku -hygiena
 • TV chvilky
 • hry

14,30 - 14,45    odpolední svačina

Po této době, až do konce provozní doby si rodiče odvádějí     děti z MŠ /pokud už si nevyzvedli dítě po obědě/.

Po odpol. svačině

 • odpolední hry
 • zájmové činnosti
 • individ. práce s dětmi
 • pobyt na školní zahradě /za hezkého počasí/
   

15,30 - 16,30 jsou děti opět spojeny v jedné třídě na pavilonu.

Režim dne se upravuje při mimořádných akcích školy tak, aby byly respektovány biologické a psychické potřeby dítěte.
Provozní doba:  06,30 - 16,30 hodin
Zpět  Vytisknout   
Zřizovatel: Statutární město Jablonec n.N. | © 2014 Mateřská škola Pastelka - Jablonec n.N., všechna práva vyhrazena. | Úvodní stránka