Koncepce mateřské školy

 Motto: "CESTA DO DUHOVÉHO SVĚTA..."

CÍL

Získání pozitivních sociálních zkušeností, optimistického postoje ke světu a vzdělávání, s přihlédnutím k tělesným a duševním předpokladům a potřebám dítěte předškolního věku. Škola preferuje milý a citlivý každodenní přístup, aby děti přicházely do MŠ rády, těšily se na své učitelky a kamarády, cítily se v ní dobře, bezpečně, a aby zde nalezly aktivity, které je uspokojují a rozvíjejí.
Při své práci umožňujeme rozvoj talentovaným dětem, ale snažíme se v rámci možností pomoci i dětem s individuálními problémy.

ZAMĚŘENÍ:

 

NA LIDOVÉ TRADICE

V průběhu roku se děti těší na mikulášskou a vánoční nadílku, na Tři krále, v době Masopustu si zařádí na maškarním bále, první jarní den házejí Morenu do Nisy, před Velikonocemi chodí do lesa za velikonočním zajícem, v dubnu pálí čarodějnice…..

lidové tradice ...

 

 

VYTVÁŘENÍ VZTAHU K PŘÍRODĚ

S přírodou se seznamují především na vycházkách a výletech, ale i zařazením do výchovně vzdělávacího programu v MŠ a účastí v ekologickém programu organizovaném Eurocentrem.

vztah k přírodě ...

 

 

VYTVÁŘENÍ VZTAHU K RODNÉMU MĚSTU A HISTORII

Děti poznávají své město i okolí, seznamují se s významnými budovami, jsou pro ně pořádány exkurze, při kterých mohou pozorovat činnostmi lidí a jejich povolání. Pomocí pověstí získávají poznatky o historii města, případně řemeslech, které byly pro náš kraj typické.

 vztah k rodině ...vztah k městu a historii ...

 

 

VYTVÁŘENÍ VZTAHU KE KULTUŘE, UMĚNÍ A TVOŘIVOSTI

Využíváme nabídek Městského divadla a Eurocentra, ale zveme některé loutkoherce také do mateřské školy, abychom vedli ke kultuře i mladší děti. Navštěvujeme výstavy a zapojujeme děti do výtvarných či jiných kulturních soutěží a vystoupení. Děti mohou aktivně tvořit nejen v rámci výchovně vzdělávací práce, ale i v keramickém kroužku.

VYTVÁŘENÍ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ, POSILOVÁNÍ SOUNÁLEŽITOSTI MEZI DĚTMI A RODIČI

V mateřské škole byl před lety založen „Spolek pro radost dětí“, díky kterému mohou rodiče lépe ovlivňovat chod školy a zároveň umožňuje organizaci mnohých společných akcí, či nadstandardních aktivit.

kulturní a společenské vztahy ...

ROZVÍJENÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT

Pro děti od 5 let pořádáme plavecký výcvik, na zahradě mají ideální podmínky pro fotbal, pro zájemce zajišťujeme výuku lyžování. Pořádáme výlety do okolí školy i města, baví nás turistika. Areál školy umožňuje dostatek pohybu všem dětem.

rozvoj sportovních aktivit ...rozvoj sportovních aktivit ...rozvoj sportovních aktivit ...

 

 

ROZVÍJENÍ POZNÁVACÍCH SCHOPNOSTÍ, MYŠLENÍ, FANTAZIE A VYJADŘOVÁNÍ DĚTÍ

Tyto aktivity vycházejí především z Rámcového vzdělávacího programu, připravují děti na školu i život.

ROZVÍJENÍ POZNÁVACÍCH SCHOPNOSTÍ, MYŠLENÍ, FANTAZIE A VYJADŘOVÁNÍ DĚTÍ
Zpět  Vytisknout   
Zřizovatel: Statutární město Jablonec n.N. | © 2014-2020 Mateřská škola Pastelka, všechna práva vyhrazena. | Přístupnost stránek | Úvodní stránka