Ochrana osobních údajů - GDPR

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mateřská škola Jablonec nad Nisou,
Nová Pasířská 10, příspěvková organizace, jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Název organizace

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace

Sídlo organizace

Nová Pasířská 3825/10, Jablonec nad Nisou

725 50 392

Kontaktní telefon

777 772 294

Kontaktní e-mail

pasirska@materska-skola.com

ID datové schránky

ah5ah6z

Web

www.materska-skola.com/pasirska

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO - Data Protection Officer).

Titul

JUDr.

Jméno

Stanislav

Příjmení

Cenek

Kontaktní telefon

+420 602438259

Kontaktní e-mail

stanislav.cenek@gmail.com

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

 • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,

 • monitorování souladu činností správce s GDPR,

 • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,

 • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,

 • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,

 • zpracování doporučení v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),

 • realizace školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,

 • poskytování metodické pomoci při realizaci inventury zpracování osobních údajů,

 • poskytování metodické pomoci při zpracování analýzy rizik,

 • poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,

 • poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.

Názvosloví

Principy zpracování osobních údajů

Právní důvody zpracování osobních údajů

Práva subjektu údajů

Informační povinnost vůči subjektu údajů
Zpět  Vytisknout   
Zřizovatel: Statutární město Jablonec n.N. | © 2014-2020 Mateřská škola Pastelka, všechna práva vyhrazena. | Přístupnost stránek | Úvodní stránka