03. 04. 2020
Vyhledávání

Vyhledat text

Informace

www.materska-skola.com
© 2010

Počet aktualit: 11 (z celkem 11 nalezených)

Ochrana osobních údajů - GDPR

(11. 10. 2018)

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, p. o. jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Název organizace

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

Sídlo organizace

Slunečná 9, Jablonec nad Nisou

72550406

Kontaktní telefon

+420 608 600 051

Kontaktní e-mail

slunecna@materska-skola.com

ID datové schránky

rvcadv8

Web

www.materska-skola.com/slunecna

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Titul

Ing.

Jméno

Zbyněk

Příjmení

Vavřina

Kontaktní telefon

+420 602 423 675

Kontaktní e-mail

vavrina.gdpr@gmail.com

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

 • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,
 • monitorování souladu činností správce s GDPR,
 • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
 • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
 • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,
 • zpracování doporučení v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),
 • realizace školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,
 • poskytování metodické pomoci při realizaci inventury zpracování osobních údajů,
 • poskytování metodické pomoci při zpracování analýzy rizik,
 • poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,
 • poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.

  Názvosloví

  Principy zpracování osobních údajů

  Právní důvody zpracování osobních údajů

  Práva subjektu údajů

  Informační povinnost vůči subjektu údajů


Projekty

(09. 10. 2017)

Projekt MŠ Slunečná 22 JBC

Plakát projektu ke stažení (pdf)
Informace k projektu ke stažení (pdf)


Aktivity

(04. 09. 2014)

Co nabízíme v tomto školním roce?

Pondělí  Šárka    " Malý kuchtík"

Úterý       Eva     " Povídáníčko" ( logopedická prevence)                          

Středa    Jana    " Jak to bylo, pohádko?" ( z literární výchovy - rozhovor o slyšeném, viděném, prožitém..podpora komunikace)

Čtvrtek    Diana  " Veselé hýbání"

Pátek      Radka " Tvořeníčko" ( různé výtvarné techniky)

Kontakt

(18. 10. 2010)

Mateřská škola Slunečnice 
Slunečná 9
466 01 Jablonec nad Nisou

Ředitelka školy: Iveta Jeriová

Pověřenec GDPR

Telefony v síti Vodafone 

ředitelka:                                 608 600 051

vedoucí školní jídelny, kuchyň 608 600 071

žlutá třída:                                608 600 488

zelená třída:                             608 600 778

modrá třída:                             608 600 180

 

e-mail: slunecna@materska-skola.com

facebook : Mateřská škola Slunečnice Jablonec nad Nisou ( můžete sledovat akce MŠ i co se děje právě :-)

datová schránka: rvcadv8


Vedoucí školní jídelny: Alena Stloukalová

e-mail:  slunecnavpj@materska-skola.com

  Pro váš komfort  funguje spojení na mobilní telefony do vašich konkrétních tříd (Vodafon), tedy máte možnost do 7-mi h poslat sms a nahlásit nepřítomnost dítěte nebo si zavolat a hovořit s učitelkou z vaší třídy, ale i v úterý a ve čtvrtek se spojit s vedoucí školní jídelny a řešit případné dotazy s ní.

...jsme tu pro vás...

 

 Kde nás najdete


Zvětšit mapu

Organizace dne

(18. 10. 2010)
 
Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá
v následujícím základním denním režimu:

 

06.30 - 08:30

06:30 - 08:00

08.00 - 08:30

08:30 - 9:00

08:30 - 08:45

09:00 - 09:30

08:45 - 09:30

09:30 - 10:00

11:45 - 12:15

12:15 - 14:00

13:00 -  14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 16:30


 

příchod dětí do mateřské školy, ranní filtr, hry a činnosti podle výběru dítěte, individuální činnosti s dětmi

příchod dětí s povinnou předškolní docházkou ( ppv)

pohybové aktivity - ppv

osobní hygiena, dopolední svačina

ppv - osobní hygiena, svačina

činnosti a aktivity zaměřené na zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity 

ppv - činnosti a aktivity zaměřené ny výchovu a vzdělávání , řízené činnosti

osobní hygiena, pobyt venku, při nepřízni počasí náhradní činnost

oběd a osobní hygiena dětí

odpočinek a spánek dětí

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

odpolední svačina, osobní hygiena

volné činnosti a aktivity dětí , zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity

při příznivém počasí pobyt na zahradě mateřské školy
 

 

   

 

zahrada - léto   zahrada


Na co se můžeme těšit

(15. 10. 2010)

Září, na tváři nám úsměv září....

5.9.   zahájíme  plavecký výcvik, každý čtvrtek

12.9. Setkání se všemi rodiči od 16h

27.9. výlet na Královku - "My jsme draci velcí, malí, dneska jsme si zalétali! "  :-)

 

 

Říjen

Dýňobraní ( každoročně vyrábíme z dýně pro Dům vína)

X 3.10. "Slunéčko zapadá za hory, pasáčci pečou brambory.." podzimní setkání rodičů na naší zahradě se soutěžemi

            změna, z důvodu déledobějšího nepříznivého počasí přeloženo na 16.10.2019 od 16h

4.10. "O Smolíčkovi" pohádka v Mš od 10.30

 

Listopad, listopad, lísteček mi na zem spad´.......

15.11. focení s vánoční tématikou

25.11. panda Fanda - povídání se zástupcem Městské Policie o bezpečnosti v silničním provozu

28.11. dílničky s tóny vánoční písničky ( od 15.30 ve všech třídách) a "Věncování s Ivankou"

 

 

Prosinec

Advent v naší školce

4.12. Vánoční zpívání ( divadlo Matýsek v Mš), zveme i rodiče vánočně se naladit

12.12.  tradiční "Rozsvícení Betlému"  od 16h , ovšem s překvapením..nene, velbloud už tady byl :-) a andělé také :-)  tak co teď ?            s pohoštěním, které napečou děti a naplní marmeládou z našich kdoulí, kterou také vyrobily děti :-)

5.12. " ...my se čerta nebojíme! my mu pěkně zazpíváme..."  mikulášská nadílka v Mš

11.12.   modráčkové zpívají babičkám a dědečkům v DS Velké Hamry

17.12.   zdobíme s dětmi stromek v Eurocentru

19.12.   přijde k nám Ježíšek... a nadělí? :-)

20.12.   zpíváme u vánočního stromu na vánočních trzích před radnicí, a to v 10 h

 

a překulil se nový rok a my jsme dál o malý krok...

                         2020

Vítáme vás v novém roce, přejeme vám zdraví, štěstí, spokojenost

a s námi spolupracovat atˇ vám činí jenom radost...

..těšíme se na vás 


 

 


Doplňkové aktivity k tématům TVP ( třídní vzdělávací plán)

 • divadelní představení v Městském divadle, Eurocentrum, představení v MŠ
 • městská knihovna
 • ekovýchovný program – schůzky s ochránci přírody
  účast na nabízených akcích
 • návštěva farmy
 • spolupráce – DIVIZNA, MRKVIČKA
 • výlety – polodenní, jeden celodenní
 • příroda – les, louka, potok ….
  za zvířátky – chovatelství (koně, holubi, telátka …)
  naše rozhledny – poznávat okolí Jablonce
 • výtvarné soutěže pořádané různými organizacemi
 • exkurze zajímavých míst a pracovišť rodičů ( pekárna, vánoční ozdoby, zahradnictví, zdravotnictví..)

Koncepce mateřské školy

(11. 10. 2010)

Cíle :
Zapojením všech složek rámcového plánu prožitkovým učením vytvořit dětem prostředí , ve kterém se budou přirozeně všestranně rozvíjet 

podporovat prosociální cítění

pomáhat dětem při osvojování pocitu odpovědnosti a sebekontroly 

hravou formou připravovat na školu

Představení školy

(11. 10. 2010)

školní zahrada

   

 

 

 

 

 

 


 

Umístění:

-    škola leží na okraji sídliště, v blízkosti přehrady a lesa
-    u budovy je rozsáhlá zahrada se stromy a keři, průlezkami a pískovišti
-    zahradní vybavení odpovídá potřebám pohybového vyžití dětí
-    nové zahradní vybavení dodala firma Tomovy parky - financováno z norských fondů.
-    škola byla uvedena do provozu na jaře roku 1980
-    tvoří ji dvě budovy propojené chodbou
-    v horní budově je připravena třída "žlutá"
-    ředitelna a hospodářská část /kuchyň,kotelna,prádelna,sklady/
-    v dolní budově jsou dvě kapacitně větší třídy "modrá" pro předškoláky , "zelená"  a šatny dětí

 


Provoz mateřské školy: 6.30 - 16.30


Ředitelka školy: Iveta Jeriová
Adresa školy: Slunečná 9, Jablonec nad Nisou   PSČ  466 01
Číslo telefonu školy: 608 600 051

Kapacitu školy tvoří 70  dětí / dvě třídy smíšené,  jedna pro předškoláčky

 • 1. třída - 22 dětí
 • 2. třída - 24 dětí
  • 3. třída - 24 dětílogo

O děti pečují paní  učitelky :

 • Diana Kalcojanisová, Šárka Hloušková, chůva  Ivana Prepiaková  -  žlutá třída
 • Andrea Neumannová, Iveta Jeriová, školní asistent Řeháčková Šárka -  zelená třída
 • Radka Svobodová, Bc. Jana Broučilová  -  modrá třída

O čistotu a pořádek se starají:

 • Štěpánka Kiraly - školnice
 • Millie Tvrda - uklízečka

Dobroty nám vaří:

 • Jozefína Kaltnerová, Šárka Ferencová

Vedoucí školní jídelny:

 • Alena Stloukalová

 

Přijmeme učitelku pro předškolní vzdělávání pro naši mateřskou školu

Projekt MŠ SLUNEČNÁ 63 JBC je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školníhoasistenta, chůvu a profesní růst pedagogů pomocí vzdělávánía sebevzdělávání v kurzu zaměřeném na polytechnické vzdělávání.

 


© 2010, Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, všechna práva vyhrazena.
Na úvodní stránku