11. 08. 2020
Vyhledávání

Vyhledat text

Informace

www.materska-skola.com
© 2010

Aktuální informace pro rodiče

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2020 - 2021

Přijatí:                   Zastavené správní řízení:                     Nepřijatí:

26Za 1 / 2020              26Za 3  / 2020                       26Za 10 / 2020                      

26Za 2 / 2020              26Za 15 / 2020                      26Za   7 / 2020

26Za 4 / 2020

26Za 5 / 2020

26Za 6 / 2020

26Za 8 / 2020

26Za 9 / 2020

26Za 11 / 2020

26Za 12 / 2020

26Za 13 / 2020

26Za 14 / 2020

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ červenec a srpen 2020

červenec: 1. - 3.7.     7. - 10.7.    pro rodiče oba pracující : 13. - 17.7.

srpen      17 .- 21.8.  24. - 28.8. a 31.8.

Platby za prázdninový provoz proběhnou v úterý 9.6.2020 v kanceláři vedoucí ŠJ, v době 7.00  -  16.00 , v hotovosti

Platba za prázdninový provoz je 63,-/den ( stravné a školkovné)

Prosíme rodiče, aby přicházeli vchodem ze Slunečné a vedoucí ŠJ zazvonili. Děkujeme za pochopení

 

 

 

!!! Ukončení přerušení provozu mateřské školy od 11.5.2020 !!!

Vážení rodiče,

dovolte mi informovat vás o ukončení přerušení provozu mateřské školy ( viz příloha v sekci "Ke stažení" - Rozhodnutí ředitelky               o obnovení provozu).

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace:

 • o organizaci předškolního vzdělávání a dalších souvislostech - viz příloha MŠMT ( "Ke stažení") - informace    o provozu školy a hygienických opatřeních v období do konce školního roku
 • povinnosti podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin - viz příloha "Čestné prohlášení" ( "Ke stažení")
 • o konkrétních podmínkách provozu naší mateřské školy a hygienických opatřeních budou rodiče informováni ve čtvrtek 7.5.2020 prostřednictvím e-mailu.

 

ZÁPIS do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Co bude zákonný zástupce potřebovat k zápisu

 1. vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o přijetí do MŠ + povinné přílohy:
 2. rodný list dítěte ( prostá kopie)
 3. potvrzení o očkování dle § 50 zákona č. 258/200 Sb., vydané obvodním pediatrem ( dítě, které k 31.8.2020 dovrší 5-ti let, potvrzení o očkování nedokládá)

V případě, že nelze k žádosti ke dni podání doložit potvrzení oí očkování, připojí zákonný zástupce k žádosti:

 1. čestné prohlášení o očkování
 2. kopii očkovacího průkazu dítěte

Tyto doklady nenahrazují potvrzení o očkování. Z tohoto důvodu doloží zákonný zástupce nejpozději do 5.6.2020 správnímu orgánu ( příslušné MŠ) potvrzení od očkování od dětského lékaře.

- informace a nezbytné pokyny najdete v souborech "Ke stažení" na webových stránkách MŠ

- Zápis proběhne ve 3 fázích I. Vydávání žádostí (ke stažení na webu MŠ) i osobně 4. - 5.5.2020 po tel. domluvě na 608 600 051

                                              II. Shromažďování žádostí 11. - 15.5.2020 (dle pokynů v sekci Ke stažení "Harmonogram zápisu)                                                                   i v budově MŠ v čase 8 - 12h po předchozí tel. domluvě ve vchodu z ul. Mlýnská

                                              III. Zveřejnění výsledků zápisu 8.6.2020 na webu MŠ a dveřích MŠ

Děkujeme za pochopení komplikovanosti zápisu do mateřské školy. Situace je nestandartní, chceme chránit vás i sebe a přitom dostát možnosti přihlásit vaše dítě do mateřské školy. Spolu to zvládneme heart. V případě nejasnosti volejte 608 600 051, rádi Vaše dotazy zodpovíme.

 

!! UPOZORNĚNÍ !!

Vážení rodiče:

ROZHODNUTÍ o přerušení provozu Mateřské školy Jablonec nad Nisou,Slunečná 9, příspěvková organizace

V souladu s usnesením Rady města Jablonec nad Nisou RM/124/2020 ze dne 12.3.2020 přerušuji provoz Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace s účinností od 16.3.2020 do odvolání.

V Jablonci nad Nisou 13.3.2020                                                                                                                Iveta Jeriová, ředitelka

Milí rodiče, situace se vyvíjí, nikdo neumíme odhadnout kam a jak, budou přibývat pro vás důležité i dobré informace, rozhodla jsem se nazvat tato sdělení "Koronavirový koutek" ,to pro odlehčení :-)

! Rodiče, kteří jsou na OČR z důvodu uzavření MŠ musí vždy koncem měsíce vyplnit a odevzdat (zaměstnavateli a ten odevzdá na OSSZ)  Lze ho pokládat za tzv. „lístek na peníze“. Na vyžádání e-mailem pošlu.

!! v souvislosti s uzavřením MŠ musíme postupujeme v souladu s vyhláškou o MŠ, která nám v § 6 odst. 5 ukládá povinnost stanovit úplatu přiměřeně k počtu uzavřených dní MŠ v měsíci březnu. To znamená, že u plateb v hotovosti bude platba pouze za dny do13.3.2020 ( 270,-), u plateb příkazem-pozastavte, prosím,platbu na měsíc duben. Pokud nestihnete platbu pozastavit, bude vám vše vyúčtováno v červnu 2020, resp. na začátku července (po uzávěrce školního roku)

Pokud potřebují rodiče Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let, je k vyzvednutí v Mš a pomůžeme vám jej vyplnit podle vzoru.  Od 16.3.2020   v době od 8 - 12 ( na tel. 608 600 180, vchod z ul. Slunečná, vchod pro dodavatele)

NOVĚ od úterka e-mailem. Pošlete,prosím, e-mail na školku slunecna.skolka@seznam.cz se žádostí, obratem vám ho pošlu. Datum na ošetřovném nesmí být dříve než 16.3.2020. K vytisknutí jsou dva formuláře, první pro toho, kdo je s dítětem doma, druhý pro případ, že by byla předána péče o dítě další osobě.

NOVĚ !!! ....na OČR mají nárok i OSVČ v jiném režimu

- týká se dětí od 6 do 13 let věku

manžel či manželka už nečerpají klasickou OČR

formuláře v současné době řeší ministerstvo průmyslu a obchodu

živnostníci budou výplatu dávky řešit přes živnostenský úřad

!!!! je konec měsíce a k ošetřovnému bude potřeba doložit k Žádosti o ošetřování:

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, opět zašlu e-mailem. Vyplňují rodiče a předají zaměstnavateli, MŠ již nic nevyplňuje

 

Děkujeme za spolupráci

 

 

 

 

 

V souvislosti s přerušením provozu mateřské školy dotazy k platbám pobytného: ti, co platí z účtu, zatím platby ponechte. Případné odpuštění platby pobytného bude řešeno (dle informací zřizovatele) po ukončení vyhlášení stavu nouze a znovuzahájení provozu mateřské školy. Platí i pro rodiče s platbami v hotovosti - nyní platby nelze vybírat, o případném odpuštění plateb budeme jednat po znovuzahájení provozu mateřské školy.

 

Pro nový školní rok 2019 - 2020, který začíná v pondělí  2.9.2019 , byla stanovena úplata
pro předškolní vzdělávání na 600,- / měsíc.

Všechny informace pro rodiče o stravování v MŠ stáhnete zde ...

Co potřebuje dítě do MŠ:

Pevné bačkůrky na přezutí ( ne pantofle, crocsy z důvodu bezpečného pohybu dětí)
Pláštěnku a holínky
Oblečení do herny (tepláčky, sukýnky..)
Oblečení na zahradu (pohodlné kalhoty, tepláčky)

Náhradní kombinéza (pro zimní období)
Pyžámko na spaní

Náhradní oblečení (slipky-kalhotky, ponožky, punčošky, tričko-pro případ "nehody" .-)

A to vše prosíme podepsané, usnadníte práci nám i dětem

Dále prosíme všechny rodiče o donesení balení papírových hygienických kapesníčků

 


Placení školného a stravného v MŠ Slunečnice:

Každé druhé úterý  v měsíci, od 7.30.  -   16.00 v kanceláři vedoucí stravování ( ve spojovací chodbě proti kuchyni)

 • Nabízíme vám možnost platby stravného  a školného

trvalým příkazem z účtu. Co je k tomu potřeba? U vedoucí stravování vyplnit Přihlášku, bude vám přidělen  specifický symbol - důležité

a dát příkaz do 25. v měsíci. Tuto službu si můžete zřídit kdykoli, vyžádejte si u vedoucí školní jídelny tiskopis, je ke stažení i na stránkách MŠ

 • Výše úplaty pro předškolní vzdělávání byla stanovena pro školní rok 2019/2020 ve výši 600,-/měsíc
 • Výše stravného na 1 dítě a 1 den (2 svačiny a oběd)

strávníci od 3 - 6 let    35,-

strávníci od 7-mi let    38,-


Pro nové rodiče


Zprávičky z  naší školičky blush

..co se děje ve školce, a co se teprve bude dít ! :-) se dozvíte

.... nyní  na Fb na Mateřská škola Slunečnice Jablonec nad Nisou yes

Vytisknout úvodní stránka    


© 2010, Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, všechna práva vyhrazena.
Na úvodní stránku