06. 04. 2020
Vyhledávání

Vyhledat text

Informace

www.materska-skola.com
© 2010

Aktuální informace pro rodiče

!! UPOZORNĚNÍ !!

Vážení rodiče:

ROZHODNUTÍ o přerušení provozu Mateřské školy Jablonec nad Nisou,Slunečná 9, příspěvková organizace

V souladu s usnesením Rady města Jablonec nad Nisou RM/124/2020 ze dne 12.3.2020 přerušuji provoz Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace s účinností od 16.3.2020 do odvolání.

V Jablonci nad Nisou 13.3.2020                                                                                                                Iveta Jeriová, ředitelka

Milí rodiče, situace se vyvíjí, nikdo neumíme odhadnout kam a jak, budou přibývat pro vás důležité i dobré informace, rozhodla jsem se nazvat tato sdělení "Koronavirový koutek" ,to pro odlehčení :-)

! Rodiče, kteří jsou na OČR z důvodu uzavření MŠ musí vždy koncem měsíce vyplnit a odevzdat (zaměstnavateli a ten odevzdá na OSSZ)  Lze ho pokládat za tzv. „lístek na peníze“. Na vyžádání e-mailem pošlu.

!! v souvislosti s uzavřením MŠ musíme postupujeme v souladu s vyhláškou o MŠ, která nám v § 6 odst. 5 ukládá povinnost stanovit úplatu přiměřeně k počtu uzavřených dní MŠ v měsíci březnu. To znamená, že u plateb v hotovosti bude platba pouze za dny do13.3.2020 ( 270,-), u plateb příkazem-pozastavte, prosím,platbu na měsíc duben. Pokud nestihnete platbu pozastavit, bude vám vše vyúčtováno v červnu 2020, resp. na začátku července (po uzávěrce školního roku)

Pokud potřebují rodiče Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let, je k vyzvednutí v Mš a pomůžeme vám jej vyplnit podle vzoru.  Od 16.3.2020   v době od 8 - 12 ( na tel. 608 600 180, vchod z ul. Slunečná, vchod pro dodavatele)

NOVĚ od úterka e-mailem. Pošlete,prosím, e-mail na školku slunecna.skolka@seznam.cz se žádostí, obratem vám ho pošlu. Datum na ošetřovném nesmí být dříve než 16.3.2020. K vytisknutí jsou dva formuláře, první pro toho, kdo je s dítětem doma, druhý pro případ, že by byla předána péče o dítě další osobě.

NOVĚ !!! ....na OČR mají nárok i OSVČ v jiném režimu

- týká se dětí od 6 do 13 let věku

manžel či manželka už nečerpají klasickou OČR

formuláře v současné době řeší ministerstvo průmyslu a obchodu

živnostníci budou výplatu dávky řešit přes živnostenský úřad

!!!! je konec měsíce a k ošetřovnému bude potřeba doložit k Žádosti o ošetřování:

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, opět zašlu e-mailem. Vyplňují rodiče a předají zaměstnavateli, MŠ již nic nevyplňuje

 

Děkujeme za spolupráci

 

Informace o zajištění péče pro děti a mládež vybraných profesí

 V souladu s Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež od 3 do 10 let za nouzového stavu ze dne 17. 3. 2020 a usnesením RM ze dne 12.3.2020 zajišťuje statutární město Jablonec nad Nisou péči o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce tímto způsobem:.

-        pro děti, které vykonávají povinnou školní docházku a jsou mladší 10 let věku, je určena Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26 – Mgr. Martin Chytka – 487 370 333, 777 728 725

-        pro děti předškolního věku jsou určeny:

o   Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10 –max. 2 skupiny po 15 dětech s přednostní docházkou dětí předem přihlášených - Hana Hušková – 483 320 873

o   Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13 – 1 skupina pro 15 dětí s přednostní docházkou dětí zapsaných v této MŠ – Bc. Renata Kolischová – 733 161 206

o   Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 19 – 1 skupina pro 15 dětí s přednostní docházkou dětí zapsaných v této MŠ       Mgr. Pavla Macháčková – 734 315 540

Uvedená zařízení zajišťují péči od pondělí do pátku v době od 6:00 hodin do 20:00 hodin. Časový rozsah může být odlišný v závislosti na potřebách zaměstnanců/příslušníků.

 Péče o děti bude zajišťována rodičům nebo jiným zákonným zástupcům, kteří jsou zaměstnanci/příslušníci:

-        bezpečnostních sborů,

-        obecní policie,

-        poskytovatelů zdravotních služeb,

-        orgánů ochrany veřejného zdraví,

-        ozbrojených sil,

-        veřejné dopravy a technické infrastruktury,

-        zaměstnanců určené školy,

-        Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou,

-        Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Statutární město Jablonec nad Nisou zajišťuje péči o děti výše uvedených zaměstnavatelů i pro obce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností (Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Maršovice, Lučany nad Nisou, Josefův Důl, Bedřichov, Dalešice, Nová Ves, Janov nad Nisou).

 

 

V souvislosti s přerušením provozu mateřské školy dotazy k platbám pobytného: ti, co platí z účtu, zatím platby ponechte. Případné odpuštění platby pobytného bude řešeno (dle informací zřizovatele) po ukončení vyhlášení stavu nouze a znovuzahájení provozu mateřské školy. Platí i pro rodiče s platbami v hotovosti - nyní platby nelze vybírat, o případném odpuštění plateb budeme jednat po znovuzahájení provozu mateřské školy.

Zveme vás před Zápisem na prohlídku naší mateřské školy - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 29.4.2020 v době 8 - 16 - RUŠÍ SE

( po telefonické domluvě 608 600 051 lze v odůvodněném případě individuálně)

ZÁPIS v naší mateřské škole proběhne 13.5.2020 v době 8  -  16h (TERMÍN ZŮSTÁVÁ DLE VÝVOJE SITUACE)

Pro nový školní rok 2019 - 2020, který začíná v pondělí  2.9.2019 , byla stanovena úplata
pro předškolní vzdělávání na 600,- / měsíc.

Všechny informace pro rodiče o stravování v MŠ stáhnete zde ...

Co potřebuje dítě do MŠ:

Pevné bačkůrky na přezutí ( ne pantofle, crocsy z důvodu bezpečného pohybu dětí)
Pláštěnku a holínky
Oblečení do herny (tepláčky, sukýnky..)
Oblečení na zahradu (pohodlné kalhoty, tepláčky)

Náhradní kombinéza (pro zimní období)
Pyžámko na spaní

Náhradní oblečení (slipky-kalhotky, ponožky, punčošky, tričko-pro případ "nehody" .-)

A to vše prosíme podepsané, usnadníte práci nám i dětem

Dále prosíme všechny rodiče o donesení balení papírových hygienických kapesníčků

 


Placení školného a stravného v MŠ Slunečnice:

Každé druhé úterý  v měsíci, od 7.30.  -   16.00 v kanceláři vedoucí stravování ( ve spojovací chodbě proti kuchyni)

  • Nabízíme vám možnost platby stravného  a školného

trvalým příkazem z účtu. Co je k tomu potřeba? U vedoucí stravování vyplnit Přihlášku, bude vám přidělen  specifický symbol - důležité

a dát příkaz do 25. v měsíci. Tuto službu si můžete zřídit kdykoli, vyžádejte si u vedoucí školní jídelny tiskopis, je ke stažení i na stránkách MŠ

  • Výše úplaty pro předškolní vzdělávání byla stanovena pro školní rok 2019/2020 ve výši 600,-/měsíc
  • Výše stravného na 1 dítě a 1 den (2 svačiny a oběd)

strávníci od 3 - 6 let    35,-

strávníci od 7-mi let    38,-


Pro nové rodiče


Zprávičky z  naší školičky blush

..co se děje ve školce, a co se teprve bude dít ! :-) se dozvíte

.... nyní  na Fb na Mateřská škola Slunečnice Jablonec nad Nisou yes

Vytisknout úvodní stránka    


© 2010, Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, všechna práva vyhrazena.
Na úvodní stránku