Přejít na odloučené pracoviště V. Nezvala  

Počet aktualit: 15 (z celkem 18 nalezených)

| 0-15 | 15-18 |

Prohlášení o přístupnosti

(04. 11. 2020)

1. Základní informace

Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle pravidel tvorby přístupného webu dle zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS (informační systémy veřejné správy) novelizovaných zákonem č. 81/2006 Sb.

2. Obsah webu

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat nastavením internetového prohlížeče. Chcete-li tedy velikost písma upravit, učiňte tak v nabídce Zobrazit → Velikost textu nebo použít klávesové zkratky Ctrl+ a Ctrl-. Text jde kopírovat a vkládat do jiných aplikací jako překladače apod.

Některé informace jsou v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX).
Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče.

Číst text nahlas umožňuje prohlížeč Edge, který je součástí každé instalace Windows 10, a to po stisku kláves Ctrl+Shift+U.

Ochrana osobních údajů - FORMUlÁŘE

(22. 03. 2019)

Ochrana osobních údajů - GDPR

(22. 10. 2018)

Formuláře pro subjekty osobních údajů a zákonné zástupce

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, p. o. jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Název organizace

Mateřská škola Jablonec nad Nisou,
Švédská 14, příspěvková organizace

Sídlo organizace

Švédská 3494/14

72743778

Kontaktní telefon

48 3319993

Kontaktní e-mail

svedska@materska-skola.com

ID datové schránky

cthkr62

Web

www.materska-skola.com/svedska

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Titul

Judr.

Jméno

Stanislav

Příjmení

Cenek

Kontaktní telefon

+420 602 438 259

Kontaktní e-mail

stanislav.cenek@gmail.com

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

 • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,
 • monitorování souladu činností správce s GDPR,
 • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
 • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
 • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,
 • zpracování doporučení v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),
 • realizace školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,
 • poskytování metodické pomoci při realizaci inventury zpracování osobních údajů,
 • poskytování metodické pomoci při zpracování analýzy rizik,
 • poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,
 • poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.

  Názvosloví

  Principy zpracování osobních údajů

  Právní důvody zpracování osobních údajů

  Práva subjektu údajů

  Informační povinnost vůči subjektu údajů

Kalkulace stravného

(13. 12. 2017)

 

 

Celodenní stravné

Děti 3- 6 let

Děti 7 let

Ranní svačina

9,- Kč

10,- Kč

Oběd

22,-Kč

23,- Kč

Odpolední svačina

7,- Kč

7,- Kč

Celkem

38,- Kč

40,- Kč

 

 

Úplata za stravování a pobytné

(13. 12. 2017)
 • termíny vybírání za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání v hotovosti jsou rozepsané v časovém harmonogramu pro školní rok a vyvěšené v hale mateřské školy.
   
 • Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 je stanovena ve výši 500,- Kč/kalendářní měsíc
   
 • Způsob úhrady měsíčních plateb:
   
  • Bezhotovostně bankovním převodem formou inkasní platby.
  • Hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny (po předchozí domluvě)

Plán akcí naší školky

(13. 12. 2017)

Přehled plánovaných představení ve školním roce 2019/2020:

Kdy

Od kolika

 

Za kolik

Kde

24.09.

08.30 hod.

O Žirafě

45,- Kč

v MŠ

15.10.

09.15 hod.

Bublinková show

50,- Kč

v MŠ

22.10. 09.00 hod. Sférické kino 50,- Kč v MŠ

14.11.

09.00 hod.

Putování pohádkou
s písničkovou vílou

45,- Kč

v MŠ

04.12.

10.30 hod.

Vánoční zvuky

50,- Kč

v MŠ

15.01.

08.30 hod.

Pruhovaná pohádka

40,- Kč

v MŠ

04.02.

10.30 hod.

O Sněhurce

45,- Kč

v MŠ

24.03.

10.40 hod.

O ptačím sněmu

45,- Kč

v MŠ

15.04.

09.00 hod.

Jak šel Honza do světa

45,- Kč

v MŠ

12.05.

08.30 hod.

Perníková chaloupka

45,- Kč

v MŠ

01.06.

09.00 hod.

Pohádka o písničce

45,- Kč

v MŠ

 

O naší školce

(12. 12. 2017)

Mateřská škola Čtyřlístek se nalézá v Jablonci nad Nisou v městské části Šumava.

Panelová budova se dvěma pavilony je postavena v zahradě s vzrostlou zelení. Hned vedle školy je budova základní školy a družiny. Mateřská škola je čtyřtřídní, třídy se naplňují na maximálně 24 dětí, což umožňuje individuální práci.
Ve škole pracuje 7 kvalifikovaných učitelek a 4 provozní zaměstnanci.  

 

Dostupnost je zajištěna MHD autobusy číslo 119, 104, 116, 118 - k bazénu.
Provoz školy je od 6.30 hodin do 16.30 hodin.

 

                    

 

 

Fotogalerie mateřské školy

(22. 12. 2014)

 

Přehled divadelních představení

(30. 04. 2013)

Tabulka jednotlivých představení:

Datum Název představení a místo Čas ? Cena ?
08. 10. Koncert P. Nováka - Eurocentrum 09.00 50,- Kč
10. 10. Jů a Hele - Eurocentrum 09.00 50,- Kč
21. 10. Hudební pohádková minishow - v MŠ 09.00 45,- Kč
07. 11. Jak šel Honza do světa - v MŠ 08.30 40,- Kč
25. 11. Čertova pohádka - v MŠ 09.15 40,- Kč
02. 12. O Ježíškovi - v MŠ 10.30 40,- Kč
20. 01. Pohádka o Lesněnce - v MŠ 08.30 40,- Kč
12. 02. O kominíku Josífkovi - v MŠ 08.30 40,- Kč
15.04. Čarodějná pohádka - v MŠ 08.30 40,- Kč

» » Zpět na přehled zájmových činností ««

Školní vzdělávací program (ŠVP)

(30. 04. 2013)

 Se Čtyřlístkem do světa poznávání a her

 Pro školní vzdělávací program jsme si zvolili název, který vystihuje skutečnost, že v mateřské škole Čtyřlístek nabízíme dětem nové poznatky, zážitky, rozličné činnosti a aktivity s možností výběru a volby a zároveň klademe důraz na zdravé sociální prostředí vytvářející u dětí kladné citové prožívání a radost s hravého poznávání.

Vzdělávací program je rozpracován do pěti integrovaných bloků, které jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry, kompetence a stručnou vzdělávací nabídku. ŠVP je následně rozpracován do TVP. Pět integrovaných bloků ŠVP se základní, orientační charakteristikou ponechává třídním pedagogům dostatečný prostor k promyšlenému a tvořivému přístupu při plánování TVP s využitím ŠVP, RVP PV a nabízí následující možnosti plánování a tvorby TVP.

Pedagogové si volí způsob tvorby třídního vzdělávacího plánu (TVP) z  následujících možností: 

 1. tvorba a plánování vzdělávacího celoročního projektu (při plánování celoročního projektu, pedagog nevyužívá názvu integrovaných bloků v ŠVP, projekt si naplánuje do pěti dílčích celků, které budou obsahovat název, specifické vzdělávací cíle a očekávané kompetence, po dokončení dílčího celku probranou část zhodnotí tak, aby poskytovala zpětnou vazbu a následný směr k plánovanému záměru a splnění vzdělávacího cíle celoročního projektu.
 2. sestavením vzdělávacích podtémat (podtémata si sestavují třídní pedagogové)
 3. sestavením vzdělávacích podtémat doplněnými vloženými dílčími projekty:
 1. Integrovaný blok
   
  1. Název:  Za Čtyřlístkem do školky
    
  2. Charakteristika:
   Integrovaný blok se zaměřuje na adaptaci dětí v novém prostředí nebo aklimatizaci po příchodu z prázdnin, na navazování nebo prohlubování vztahů mezi vrstevníky a dospělými, seznamování s prostředím mateřské školy, životem třídy, s pravidly i bezpečným chováním, na posilování počátečního prosociálního chování a postojů, respektování ostatních dětí, uvědomování si vlastní identity, vytváření si pozitivního vztahu k místu i prostředí, ve kterém žijí, vytváření si povědomí  o vlastní sounáležitosti se světem, společností, s živou i neživou přírodou, zaměřuje se na její proměnlivost od konce léta a do první poloviny podzimu.
    
 2. Integrovaný blok
   
  1. Název:  Barevný podzim a zářivé Vánoce
    
  2. Charakteristika:
   Integrovaný blok se zaměřuje na přírodní změny a proměny v říši rostlinné i živočišné v průběhu podzimního období a začátku zimy, na význam lidské práce, významu ovoce a zeleniny pro zdraví člověka, sběru plodů a semen a jejich významu pro zvířata a ptáky v zimě. Dále se zaměřuje na zvyky a obyčeje a tradice tohoto období počínaje posvícením, dušičkami a obdobím předvánočním, vánočním a tříkrálovým.
    
 3. Integrovaný blok
   
  1. Název: Čtyřlístek a paní Zima
    
  2. Charakteristika:
   Integrovaný blok provází děti zimním obdobím. Seznamuje je s rozmanitostmi počasí, zimní přírodou, životem lidí, zvířat a ptáků v zimě, správným oblékáním a zdravou výživou během tohoto období, zimními sporty, časovými pojmy, povoláními dospělých a zábavou lidí.
    
 4. Integrovaný blok:
   
  1. Název: Čtyřlístek a jaro
    
  2. Charakteristika:
   Integrovaný blok se zaměřuje na objevování krás a zákonitostí probouzející se jarní přírody v říši rostlinné i živočišné, seznamuje děti s charakteristickými znaky počasí, zaměřuje se na ekologii (Den Země) a životní prostředí, na zvyky, obyčeje a tradice jara.
 5. Integrovaný blok
   
  1. Název: Se Čtyřlístkem do světa
    
  2. Charakteristika:
   Integrovaný blok se zaměřuje na charakteristické znaky letního počasí (pranostiky „Medard“, voda v přírodě), poznávání živé i neživé přírody, poznávání blízkého i vzdáleného okolí školy, města i jiných měst, oslavy MDD, loučení se školáky, společné celoškolní akce, včetně akcí s účastí dětí z jiných mateřských škol, společné akce dětí a jejich rodičů.

Školní vzdělávací program v plném znění naleznete na nástěnce ve vstupní hale mateřské školy.

Kontakt

(04. 10. 2010)

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace 

QR kód
Švédská 3494/14
466 02 Jablonec nad Nisou

www.materska-skola.com/svedska/

Email svedska@materska-skola.com
72743778
Telefon 483 319 993

Ředitelka

Bc. Zuzana Lapáčková

Pověřenec GDPR Judr. Stanislav Cenek
Kontaktní telefon    +420 602 438 259
Kontaktní e-mail     stanislav.cenek@gmail.com

 

Kde nás najdete
kde nás najdete ...

Zájmové činnosti naší školy

(04. 10. 2010)

 

Přehled divadelních představení

Akce mateřské školy Čtyřlístek

Plán akcí s rodiči

| 0-15 | 15-18 |


© 2017, Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, všechna práva vyhrazena. | Dnes je 19. 01. 2021,  | Prohlášení o přístupnosti